سیگما الدریچ

فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ

نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی محصولات سیگما آلدریچ در ایران | فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ | مواد شیمیایی سیگما الدریچ | نمایندگی محصولات سیگما الدریچ در ایران

فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ

فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ :

در roche ، ما از تعهد عمیق ما برای ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان خود محور هستیم. ما می خواهیم یک تغییر مهم در نحوه دسترسی شما به محصولات اصلی بیوشیمیایی Reagent ، که شامل کیت ها و آنزیم هایی برای آنالیز سلولی ، پروتئومیک ها و برنامه های متداول PCR است ، به اشتراک بگذاریم. roche توافقنامه توزیع جهانی با سیگما-آلدریچ امضا کرده است که به شما امکان می دهد مشتری ، از قابلیت های قوی تجارت الکترونیکی و لجستیک خود استفاده کنید. در حالی که Roche تولید کننده قانونی این محصولات است ، از اول ژوئیه آنها اکنون به طور انحصاری از طریق کانال های توزیع سیگما-آلدریچ در دسترس هستند. برای اطلاعات بیشتر ، به اطلاعیه مطبوعات یا اسناد پرسش و پاسخ دسترسی داشته باشید.

لطفاً زیر لیست تعاملی محصولات موجود در این توافق نامه را پیدا کنید ، که اکنون به طور انحصاری از طریق سیگما-آلدریچ در دسترس هستند.

توجه: پیوندهای شماره محصول شما را به خارج از Roche به وب سایت انحصاری توزیع جهانی ما هدایت می کند.

فروش محصولات سیگما آلدریچ | نمایندگی فروش محصولات سیگما آلدریچ

با تشکر از شما سیگما ایران نمایندگی سیگما الدریچ در ایران و تیم طراحی پایان نامه من

 

کد مادهنام محصولپخش و فروش توسط سیگما ایران
110514660012′-DEOXY-GUANOSINE-5′-TP SOLUTION
101278330013-HBDH, GRADE II
101278410013-HBDH, GRADE II
102808790015-BROMO-2′-DEOXY-URIDINE
109885370017-DEAZA-2′-DEOXY-GTP, DI-LI
10102946001ABTS
11204530001ABTS BUFFER, 125ML
11112597001ABTS BUFFER, 16.7G
11684302001ABTS SOLUTION
11204521001ABTS TABLETS, 5 MG
11112422001ABTS TABLETS, 50 MG
10101893001ACETYL-COA, 10MG
11585371001ACETYL-COA, 200MG
10101907001ACETYL-COA, 50MG
11498045910ACTIN RNA PROBE,DIG 2UG
10102105001ADENOSINE DEAMINASE (ADA), 10MG
10102121001ADENOSINE DEAMINASE (ADA), SUSP.
10102547001ADENYLYL-IMIDODIPHOSPHATE (AMP-PNP),LI4
11685660001AGAROSE LE, 100G
11685678001AGAROSE LE, 500G
11388983001AGAROSE MP, 100G
11388991001AGAROSE MP, 500G
11816586001AGAROSE MS, 100 G
10171832001ALDEHYDE DEHYDROGENASE FROM YEAST
03359123001ALKALINE PHOSPHATASE, RECOMB.
10602442001ALPHA-2 -MACROGLOBULIN
10102814001ALPHA-AMYLASE (PIG PANCREAS)
10835269001AMPICILLIN, 50G
10835242001AMPICILLIN, 5G
10102857001AMYLOGLUCOSIDASE FROM ASPERGILLUS NIGER
11202367001AMYLOGLUCOSIDASE FROM ASPERGILLUS NIGER
11202332001AMYLOGLUCOSIDASE, LYO., SQ (500 U)
11828681001ANNEXIN-V-FLUOS
11170376001ANTI-BRDU, FORMALIN GRADE
11202693001ANTI-BRDU-FLOURESCEIN, FORMALIN GRADE
11585860001ANTI-BRDU-PEROXIDASE, FORMALIN GRADE
11667149001ANTI-C-MYC, 200 UG
11667203001ANTI-C-MYC, 5 MG
11814150001ANTI-C-MYC-PEROXIDASE
11093274910ANTI-DIGOXIGENIN AP-CONJUGATE
11333062910ANTI-DIGOXIGENIN MAB
11207733910ANTI-DIGOXIGENIN POD-CONJUGATE
11214667001ANTI-DIGOXIGENIN, FAB FRAGMENTS, SHEEP
11333089001ANTI-DIGOXIGENIN, SHEEP
11207741910ANTI-DIGOXIGENIN-FLUORESCEIN
11633716001ANTI-DIGOXIGENIN-POD (POLY)
11207750910ANTI-DIGOXIGENIN-RHODAMINE
11426320001ANTI-FLUORESCEIN
11426338910ANTI-FLUORESCEIN-AP FAB FRAGMENTS
11426346910ANTI-FLUORESCEIN-POD
11814460001ANTI-GFP
11583816001ANTI-HA (12CA5) 200 UG
11666606001ANTI-HA (12CA5), 5 MG
11815016001ANTI-HA AFFINITY MATRIX
11666851001ANTI-HA BIOTIN
11666878001ANTI-HA FLUORESCEIN
11867431001ANTI-HA HIGH AFFINITY (3F10), 500UG
11867423001ANTI-HA HIGH AFFINITY (3F10), 50UG
12158167001ANTI-HA-BIOTIN, HIGH AFFINITY (3F10)
11988506001ANTI-HA-FLUORESCEIN, HIGH AFFINITY
11667475001ANTI-HA-PEROXIDASE
12013819001ANTI-HA-PEROXIDASE, HIGH AFFINITY (3F10)
11922416001ANTI-HIS_6
11965085001ANTI-HIS_6 -PEROXIDASE
11004646001ANTIPAIN DIHYDROCHLORIDE
11835238001ANTI-POLY (ADP-RIBOSE) POLYMERASE
11815024001ANTI-PROTEIN C AFFINITY MATRIX
11583794001APROTININ, 100MG
10236624001APROTININ, 10MG
10981532001APROTININ, 50MG
06879110001APTATAQ FAST DNA POLYMERASE, 100 UNITS
06879128001APTATAQ FAST DNA POLYMERASE, 1000 UNITS
06879080001APTATAQ FAST PCR MASTER, 100 REACTIONS
06879101001APTATAQ FAST PCR MASTER, 1000 REACTIONS
10736619001ASCORBATE OXIDASE SPATULA
10127531001ATP, DISODIUM SALT, 10G
10127523001ATP, DISODIUM SALT, 5G
10519979001ATP, DISODIUM SALT, SPECIAL QUALITY, 1G
10519987001ATP, DISODIUM SALT, SPECIAL QUALITY, 5G
11140965001ATP, LITHIUM SALT
10102342001ATP-GAMMA-S, POWDER
11162306001ATP-GAMMA-S, SOLUTION
11681982001ATTOPHOS SUBSTRAT SET
11585002001BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, POWDER, 1G
10760994001BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, POWDER, 250MG
11383221001BCIP, 4-TOLUIDINE SALT, SOLUTION
10874515001BESTATIN, 10MG
10662046001B-GALACTOSE DEHYDROGENASE S
10104973001B-GALACTOSE DEHYDROGENASE, 1MG
10104981001B-GALACTOSE DEHYDROGENASE, 5MG
10105031001B-GALACTOSIDASE, 1500U
10745731001B-GALACTOSIDASE, 25MG
03707601001B-GLUCURONIDASE, 15ML
03707598001B-GLUCURONIDASE, 5ML
10127698001B-GLUCURONIDASE/ARYLSULFATASE, 10ML
11585649910BIOTIN HIGH PRIME 100UL
11685597910BIOTIN RNA LABELING MIX 10X
04739205001BIOTIN-11-CTP
11427598910BIOTIN-16-DDUTP
11093070910BIOTIN-16-DUTP, SOLUTION
11388908910BIOTIN-16-UTP
11745824910BIOTIN-NICK TRANSLAT.MIX F.IN
11096176001BLOCKING REAGENT 50 G
11442066001BM BLUE POD SUBSTRATE, PRECIPITATING
11484281001BM BLUE POD SUBSTRATE, SOLUBLE
11759779001BM CHEM-LUM. ELISA SUBSTR. (AP)
11582950001BM CHEM-LUM. ELISA SUBSTR. (POD)
10663573001BM CONDIMED
11088947001BM CONDIMED H1 (HYB.-CLONING-SUPPL.)
10799050001BM CYCLIN
11442074001BM PURPLE AP SUBSTRATE, PRECIPITATING
10735078001BSA FRACTION V, 50G
10711454001BSA, 20MG, SQ FOR MOLECULAR BIOLOGY
11666789001BUFFERS IN A BOX, PREMIX PBS BUFFER(10X)
11666681001BUFFERS IN A BOX, PREMIX SSC BUFFER(20X)
11666690001BUFFERS IN A BOX, PREMIX TAE BUFFER(10X)
11086090001CALPAIN INHIBITOR I (25 MG)
10103233001CARBOXYPEPTIDASE B
10103241001CARNITINE ACETYLTRANSFERASE
11685627001CDP-STAR 1 ML
11759051001CDP-STAR 2 X 1 ML
12041677001CDP-STAR, READY-TO-USE
11644807001CELL PROLIFERATION REAGENT WST-1
05015944001CELL PROLIFERATION REAGENT WST-1, 8 ML
10810118001CHAPS, 10G
10810126001CHAPS, 50G
10378445001CHROMOZYM PK
10378461001CHROMOZYM PL, 20 MG
10206849001CHROMOZYM TH
11585398001CHROMOZYM TH, 100 MG
11093037001CHROMOZYM T-PA
11004638001CHYMOSTATIN
11418467001CHYMOTRYPSIN SEQUENCING GRADE
10354074001CITRATE LYASE (CL)
10295892001COLCEMID
11179179001COLLAGEN, CELL CULTURE GRADE
10103578001COLLAGENASE A, 100MG
11088793001COLLAGENASE A, 2.5G, NON-STERILE
10103586001COLLAGENASE A, 500MG
11088807001COLLAGENASE B, 100MG
11088831001COLLAGENASE B, 2.5G, NON-STERILE
11088815001COLLAGENASE B, 500MG
11088858001COLLAGENASE D, 100MG
11088882001COLLAGENASE D, 2.5G, NON-STERILE
11088866001COLLAGENASE D, 500MG
11074032001COLLAGENASE H, 100MG
11087789001COLLAGENASE H, 2.5G, NON-STERILE
11074059001COLLAGENASE H, 500MG
11213857001COLLAGENASE P, 100MG
11213873001COLLAGENASE P, 2.5G, NON-STERILE
10269638001COLLAGENASE/DISPASE, 100MG
11097113001COLLAGENASE/DISPASE, 500MG, NON-STERILE
05056489001COMPLETE EDTA-FREE, 3 X 20 TABLETS
06781535001COMPLETE HIS-TAG PURIF. COLUMN 1 X 5 ML
06781543001COMPLETE HIS-TAG PURIF. COLUMN 5 X 1 ML
05893801001COMPLETE HIS-TAG PURIFIC. RESIN, 200 ML
05893682001COMPLETE HIS-TAG PURIFIC. RESIN, 25 ML
11836153001COMPLETE MINI, 25 TABLETS
11836170001COMPLETE MINI, EDTA-FREE, 25 TABLETS
05892953001COMPLETE ULTRA T., EDTA-FREE 50ML (2X10)
06538282001COMPLETE ULTRA T., EDTA-FREE 50ML (6X10)
05892988001COMPLETE ULTRA TAB., 50ML (2 X 10)
06538304001COMPLETE ULTRA TAB., 50ML (6 X 10)
05892970001COMPLETE ULTRA, MINI, EASYPACK
05892791001COMPLETE ULTRA, MINI, EDTA-FREE EASYPACK
11697498001COMPLETE, 20 TABLETS
11836145001COMPLETE, 3 X 20 TABLETS
11873580001COMPLETE, EDTA-FREE, 20 TABLETS
04693116001COMPLETE,EASYPACK,20 TAB.
04693132001COMPLETE,EDTA-FREE,EASYPACK,20 TAB.
04693124001COMPLETE,MINI,EASYPACK,30 TAB.
04693159001COMPLETE,MINI,EDTA-FREE,EASYPACK,30 TAB.
11581074001COT HUMAN DNA
05480647001COT HUMAN DNA, FLUOROMETRIC GRADE
10884308001CPRG
10127566001CREATINE KINASE (CK), 100MG
10736988001CREATINE KINASE (CK), 500MG
10621722001CREATINE PHOSPHATE, 10G
10621714001CREATINE PHOSPHATE, 5G
11655884001CSPD, 1ML
11755633001CSPD, READY-TO-USE, 100ML
11140922001CTP, LITHIUM SALT
11626353001D(-)-LUCIFERIN, 50MG
11718096001DAB SUBSTRATE
10236276001DAPI
11051440001DATP
11934511001DATP,PCR GRADE DI-NA SLT
11969013001DATP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION
03732681001DATP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
11051458001DCTP
11934520001DCTP,PCR GRADE DI-NA SLT
11969021001DCTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION
03732690001DCTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
03732738001DDNTP SET, SEQUENCING GRADE
03622614001DEOXY-NTP SET, SLT. PCR GRADE 4X125UM
11969064001DEOXY-NTP SET, SOLUTION PCR GRADE
11922505001DESOXY-NTP SET, SLT.
03732703001DGTP, PCR GRADE
11934538001DGTP,PCR GRADE SLT
11969030001DGTP,PCR GRADE SOLUTION
11277065910DIG DNA LABELING MIXTURE
11796895001DIG EASY HYB GRANULES
11603558001DIG EASY-HYB 500 ML
11585606910DIG HIGH PRIME 160UL
11585738910DIG LABELED CONTROL DNA 50UL
11585746910DIG LABELED CONTROL RNA 50UL
11277073910DIG RNA LABELING MIXTURE, 10X 40 UL
11585762001DIG WASH AND BLOCK BUFFER SET 1 PC
11363905910DIG-11-DDUTP
11093088910DIG-11-DUTP, ALKALI-STABLE, 25NMOL
11573179910DIG-11-DUTP,ALKALI-LABIL, SOL 125 77
11573152910DIG-11-DUTP,ALKALI-LABIL, SOLUTION 25 77
11209256910DIG-11-UTP
03359247910DIG-11-UTP,LSG.,3,5MM,200NMOL
11745816910DIG-NICK TRANSLAT.MIX F.IN SIT
11570013910DIGOXIGENIN-11-DUTP,STAB.,SOL. 625 77
11558706910DIGOXIGENIN-11-DUTP,STAB.SLT. 77
11333054001DIGOXIGENIN-AMCAP-OSU 5 MG
04942086001DISPASE I (NEUTRAL PROTEASE, GRADE I)
04942078001DISPASE II (NEUTRAL PROTEASE, GRADE II)
10481220001DNA LIGASE, T4, 100UNITS
10716359001DNA LIGASE, T4, 500 UNITS (1U/µL)
10799009001DNA LIGASE, T4, 500 UNITS (5U/µL)
11218590910DNA MOL-WEIGHT MARKER II,DIGOX.-LABELED
11218611910DNA MOL-WEIGHT MARKER VI, DIGOX.-LABELED
11218603910DNA MOL-WEIGHTMARKER III,DIGOX.-LABELED
11449451910DNA MW MARKER VIII, DIGOXIGENIN- LABELED
10236250001DNA MW-MARKER II
10528552001DNA MW-MARKER III
11418009001DNA MW-MARKER IV
11449460001DNA MW-MARKER IX
10821705001DNA MW-MARKER V
11062590001DNA MW-MARKER VI
11209264001DNA MW-MARKER VII
11336045001DNA MW-MARKER VIII
11721925001DNA MW-MARKER XIII
11721933001DNA MW-MARKER XIV
11721615001DNA MW-MARKER XV
11855638001DNA MW-MARKER XVI
11855646001DNA MW-MARKER XVII
10642720001DNA POLYMERASE I, ENDONUCL.-FREE, 1000U
10642711001DNA POLYMERASE I, ENDONUCL.-FREE, 250U
10745782001DNA, LAMBDA
11467140001DNA, MB-GRADE
11669940910DNA-LENGTH-STANDARD VII DIG
04536282001DNASE I REC., GRADE I 20KU
04716728001DNASE I RECOMBINANT, RNASE-FREE SOLUTION
10104159001DNASE I, GRADE II
11202375001DOTAP LIPOSOMAL TRANSF. REAG., 2ML
10708984001DTT, 10G
11583786001DTT, 25G
10197777001DTT, 2G
11051482001DTTP, 25 µMOL
11969048001DTTP, PCR GRADE, 125 µMOL
11934546001DTTP, PCR GRADE, 25 µMOL
03732711001DTTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
11420470001DUTP, 25 µMOL
11969056001DUTP, PCR GRADE, 125 µMOL
11934554001DUTP, PCR GRADE, 25 µMOL
03732720001DUTP,PCR GRADE DI-NA SOLUTION 4X125 µM
10874523001E 64, PROTEASE INHIBITOR
11585681001E-64 25 MG
11088726001ENDOGLYCOSIDASE H, 1 U
11643053001ENDOGLYCOSIDASE H, 2.5 U
11370529001ENDOPROTEINASE ARG-C SEQUENCING GRADE
11054589001ENDOPROTEINASE ASP-N SEQ. GRADE, 3X2UG
11420488001ENDOPROTEINASE ASP-N SEQUENCING GRD, 2UG
10791156001ENDOPROTEINASE GLU-C (V8 PROTEASE)
11047817001ENDOPROTEINASE GLU-C SEQ.-GRADE, 3X50UG
11420399001ENDOPROTEINASE GLU-C SEQUENCING GRD.50UG
10476986001ENDOPROTEINASE LYS-C
11047825001ENDOPROTEINASE LYS-C SEQ. GRADE, 3X5UG
11420429001ENDOPROTEINASE LYS-C SEQUENCING GRD. 5UG
11351311001ENTEROKINASE, 3 X 250 µG
11334115001ENTEROKINASE, 3 X 30 µG
11376454001EPIDERMAL GROWTH FACTOR, HUMAN (HEGF)
04710444001FASTSTART PCR MASTER 10 ML
04710436001FASTSTART PCR MASTER 2,5 ML
04710452001FASTSTART PCR MASTER 50 ML
12032902001FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 100 U
12032937001FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 1000 U
12032945001FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 2500 U
12032929001FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 500 U
12032953001FASTSTART TAQ DNA POLYMERASE, 5000 U
11051407001FIBRONECTIN (PURE), 1 MG
11080938001FIBRONECTIN (PURE), 5 MG
10838039001FIBRONECTIN, 5 MG
11585622910FLUORESCEIN HIGH PRIME 100UL
11685619910FLUORESCEIN RNA LABEL.MIX 10X
11373242910FLUORESCEIN-12-DUTP
11427857910FLUORESCEIN-12-URIDINE-5´-TRIPHOSPHATE
11814320001FORMAMIDE
10837016001FORMATE DEHYDROGENASE, 250 U
10244678001FORMATE DEHYDROGENASE, 80 U
04727894001G418 SOLUTION, 100 ML
04727878001G418 SOLUTION, 20 ML
10127655001G6P-DH, GRADE I
10127671001G6P-DH, GRADE II
10737232001G6P-DH, GRADE II, 25 MG
10165875001G6P-DH, LEUC. MESENTEROIDES, 1000 U
10127752001GDH, 10 MG
10127779001GDH, 100 MG
10127647001GLUCOSE-6-PHOSPHATE
10197734001GLUTAMATE DEHYDROGENASE (GLDH)
10105678001GLUTATHIONE REDUCTASE (GR), 5 MG
10901393001GLYCOGEN , MB GRADE
10105554001GOT, 10 MG
10105546001GOT, 2 MG
10737046001GOT, 25 MG
10105589001GPT, 10 MG
10737127001GPT, 25 MG
10106399001GTP, DISODIUM SALT
11140957001GTP, SOLUTION
10220647001GTP-G-S
11685929001GUANIDINE THIOCYANATE
11666975001HA PEPTIDE
11120417001HBFGF , 25UG
11123149001HBFGF, 10UG
11277081001HEXANUCLEOTIDE MIX
11426362001HEXOKINASE (HK), 1500 U
11363735001HFCS SUPPLEMENT (50 X)
11585592001HIGH PRIME 200 UL
10223565001HISTONE
10223549001HISTONE H1
11004875001HISTONE H1
11034758001HISTONE H3
10127825001HK/G6P-DH, 15 MG
10737275001HK/G6P-DH, 30 MG
11691112001HUMAN GENOMIC DNA
11666649001HYBRIDIZATION BAGS
11717472001HYBRIDIZATION BUFFER
10843555001HYGROMYCIN B
11376497001INSULIN, HUMAN
11074547001INSULIN-TRANSFERRIN-SELENITE SUPPLEMENT
11681460001INT/BCIP STOCK SOLUTION
11040596001INTERFERON-G, HUMAN (HIFN-G), 100 000 U
11276905001INTERFERON-G, MOUSE (MIFN-G)
11457756001INTERLEUKIN-1B, HUMAN (HIL-1B)
11271164001INTERLEUKIN-2, MOUSE (MIL-2)
11147528001INTERLEUKIN-2,HUMAN (HIL-2),RECOMB.,5 ML
11011456001INTERLEUKIN-2,HUMAN(HIL-2), RECOMB.,1 ML
10799068001INTERLEUKIN-2,HUMAN(HIL-2),RECOMB.,50 ML
11138600001INTERLEUKIN-6,HUMAN(HIL-6),RECOMB.,200KU
10724815001ISOPROPYL-B-D-THIOGALACTOSIDE (IPTG), 1G
11411446001ISOPROPYL-B-D-THIOGALACTOSIDE (IPTG), 5G
10106801001KANAMYCIN SULFATE
11008404001KLENOW ENZYME, LABELING GRADE, 100 U
11008412001KLENOW ENZYME, LABELING GRADE, 500 U
10104531001KLENOW ENZYME, SEQUENCING GRADE, 250 U
11243217001LAMININ
11242008001L-CARNITINE
11529048001LEUPEPTIN, 100 MG
11017128001LEUPEPTIN, 25 MG
11017101001LEUPEPTIN, 5 MG
11034626001LEUPEPTIN, 50 MG
05401054001LIBERASE DH RESEARCH GRADE 10 MG
05401089001LIBERASE DH RESEARCH GRADE 100 MG
05401160001LIBERASE DL RESEARCH GRADE 10 MG
05466202001LIBERASE DL RESEARCH GRADE 100 MG
05401135001LIBERASE TH RESEARCH GRADE 10 MG
05401151001LIBERASE TH RESEARCH GRADE 100 MG
05401020001LIBERASE TL RESEARCH GRADE 10 MG
05401119001LIBERASE TM RESEARCH GRADE 10 MG
05401127001LIBERASE TM RESEARCH GRADE 100 MG
10127230001L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 10 MG
10127884001L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 100 MG
10127876001L-LDH, (RABBIT MUSCLE), 25 MG
10127914001L-MDH, (PIG HEART), 25 MG
10127248001L-MDH, (PIG HEART), 5 MG
10127256001L-MDH, (PIG HEART), 5 MG
10411523001LUCIFERASE FROM PHOTINUS PYRALIS
10476498001LUCIFERASE FROM PHOTOBACTERIUM FISCHERI
11666916001LUMI-FILM CHEM.LUM.DETECT.F(7.1X9.4INCH)
11666657001LUMI-FILM CHEM.LUM.DETECT.FILM(8X10INCH)
12015200001LUMI-LIGHT WESTERN BLOTTING SUBSTRATE
12015196001LUMI-LIGHT^PLUS WB SUBSTRATE
12140349001M30 CYTODEATH, 250 TESTS
12140322001M30 CYTODEATH, 50 TESTS
11699113001MGCL_2 STOCK SOLUTION
11814419001MINI QUICK SPIN DNA COLUMNS
11814397001MINI QUICK SPIN OLIGO COLUMNS
11814427001MINI QUICK SPIN RNA COLUMNS
10107409001MITOMYCIN C
10875406001N-ACETYL-B-D-GLUCOS-AMINIDASE
11164368001N-ACETYL-B-D-GLUCOSAMINIDASE CONTROL
10982962001N-ACETYL-B-D-GLUCOSAMINIDASE STANDARD
10476480001NAD(P)H:FMN OXIDOREDUCTASE (FMN REDUCT.)
10127965001NAD, APPROX. 100%, GRADE I, LYO., 1G
10127973001NAD, APPROX. 100%, GRADE I, LYO., 5G
10127981001NAD, APPROX. 98%, LYO., 1 G
10621650001NAD, APPROX. 98%, LYO., 10 G
10127990001NAD, APPROX. 98%, LYO., 5 G
10107735001NADH, APPROX. 100%
10128023001NADH, APPROX. 98%, 1 G
10128058001NADP, APPROX. 98%, 1 G
10128031001NADP, APPROX. 98%, 100 MG
10240354001NADP, APPROX. 98%, 5 G
10128040001NADP, APPROX. 98%, 500 MG
10621706001NADPH, APPROX. 98%, 1 G
10107824001NADPH, APPROX. 98%, 100 MG
10621692001NADPH, APPROX. 98%, 500 MG
11585029001NBT, CRYSTALS, 5 G
11383213001NBT, SOLUTION
11697471001NBT/BCIP READY-TO-USE TABLETS
11681451001NBT/BCIP STOCK SOLUTION
11080725001NEURAMINIDASE (SIALIDASE) F. V.CHOLERAE
10269611001NEURAMINIDASE(SIALIDASE) F.A.UREAFACIENS
11585886001NEURAMINIDASE(SIALIDASE)F.CL.PERFRINGENS
11642995001N-GLYCOSIDASE A
11745808910NICK TRANSLAT.MIX F.IN SITU PR
10981249001NITRATE REDUCTASE
11756281001NITRIC OXIDE COLORIMETRIC ASSAY
11746081001NITRITE/NITRATE, COLORIMETRIC TEST
10634425001N-OCTYLGLUCOSIDE, 10 G
11754599001NONIDET P 40 SUBSTITUTE CONC.
11332473001NONIDET P 40 SUBSTITUTE, PURF. LSG. 50ML
10107921001NUCLEASE S7
10107948001NUCLEOSIDE MONOPHOSPHATE KINASE
11363743001NUTRIDOMA-CS (50X)
11011375001NUTRIDOMA-SP
11417240001NYLON MEMBRANES, 1 ROLL
11209272001NYLON MEMBRANES, 10 SHEETS
11209299001NYLON MEMBRANES, 20 SHEETS
11699075001NYLON MEMBRANES, 50 DISCS (82 MM)
11347101001O-GLYCOSIDASE, BSA-FREE
10904988001P1-5′-(7-MET)-G-P3-5′-GTPM7G(5′)PPP(5′)G
10108014001PAPAIN
10481238001PBR322 DNA (1 A260 UNIT)
11699105001PCR BUFFER WITHOUT MGCL_2 , 10 X
11585550910PCR DIG LABELING MIX 1PC
11835289910PCR DIG LABELING MIX PLUS
11636154910PCR FLUORESCEIN LABELING MIX 1PC
11429876001PEFABLOC SC, 1 G
11429868001PEFABLOC SC, 100 MG
11585916001PEFABLOC SC, 500 MG
11074440001PENICILLIN-STREPTOMYCIN
10108057001PEPSIN
11359053001PEPSTATIN, 10 MG
10253286001PEPSTATIN, 2 MG
11524488001PEPSTATIN, 50 MG
11428861001PEROXIDASE (POD), ACTIVATED
10814407001PEROXIDASE (POD), EIA GRADE, 100 MG
10108090001PEROXIDASE (POD), GRADE I, LYO.,25 000 U
10108227001PHOSPHATASE, ACID
11464752001PHOSPHATASE, ALKALINE (AP), ACTIVATED
10108138001PHOSPHATASE,ALKALINE (AP),GRADE I,1500 U
10108146001PHOSPHATASE,ALKALINE (AP),GRADE I,7500 U
10567752001PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),EIA GRADE,15 MG
10713023001PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),MB GRADE(1U/µL)
11097075001PHOSPHATASE,ALKALINE(AP),MB GRD.(20U/µL)
10108294001PHOSPHOENOLPYRUVATE, MONOPOTASSIUM SALT
10128139001PHOSPHOGLUCOSE ISOMERASE (PGI), 10 MG
10127396001PHOSPHOGLUCOSE ISOMERASE (PGI), 2 MG
04906845001PHOSSTOP, 10 TABLETS
04906837001PHOSSTOP, 20 TABLETS
11249738001PHYTOHEMAGGLUTININ-L (PHA-L)
11082132001PHYTOHEMAGGLUTININ-M (PHA-M)
10602370001PLASMIN, FROM BOVINE PLASMA
10602361001PLASMIN, FROM HUMAN PLASMA
10874477001PLASMINOGEN
11359061001PMSF, 25 G
10837091001PMSF,10G
10108626001POLY (A)
10108677001POLY (A) X (DT)_15
10223581001POLY (DA)
10108812001POLY [D(I-C)]
11219847001POLY [D(I-C)]
10783641001POLYETHYLENE GLYCOL 1500 (PEG 1500)
10633542001POLYNUCLEOTIDE KINASE, 1000 U
10174645001POLYNUCLEOTIDE KINASE, 200 U
11666703001PREMIX 10XTBE BUF/WAS 100957 4 L
10814270001PRIMER,FOR CDNA SYNTHESIS, P(DT)15
11034731001PRIMER,RANDOM
10165921001PRONASE FROM STREPTOMYCES GRISEUS
11459643001PRONASE,LYO. 5 G
11206893001PROTEASE INHIBITORS SET
03335402001PROTECTOR RNASE INHIBITOR, 10 000 U
03335399001PROTECTOR RNASE INHIBITOR, 2000 U
11719408001PROTEIN A-AGAROSE 2 ML
11134515001PROTEIN A-AGAROSE 5 ML
11719416001PROTEIN G-AGAROSE 2 ML
11243233001PROTEIN G-AGAROSE 5 ML
03115836001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD. LYO.,25 MG
03115828001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD. SOL., 5 ML
03115801001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO,2X250MG
03115852001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO,4X250MG
03115879001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.LYO.,100 MG
03115844001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.SOL., 25 ML
03115887001PROTEINASE K,RECOMB.,PCR GRD.SOL.,1.25ML
03010040001PVDF WESTERN BLOTTING MEMBRANES
11644947001PWO DNA POLYMERASE, 100 U
11644955001PWO DNA POLYMERASE, 2X250 U
03789403001PWO MASTER
04743750001PWO SUPERYIELD DNA POLYM. DNTPACK, 100 U
04340868001PWO SUPERYIELD DNA POLYMERASE – 100 U
04340850001PWO SUPERYIELD DNA POLYMERASE – 500 U
10108987001PYROPHOSPHATASE, INORGANIC (PPASE),YEAST
10109045001PYRUVATE KINASE (PK), SOL., 10 MG
10128155001PYRUVATE KINASE (PK), SUSP., 10 MG
10128163001PYRUVATE KINASE (PK), SUSP., 100 MG
11273922001QUICK SPIN G-25 DNA (100400) 20 COL/PK
11273949001QUICK SPIN G-25 DNA (100402) 50 COL/PK
11273990001QUICK SPIN G-25 RNA (100621) 20 COL/PK
11273965001QUICK SPIN G-50 DNA (100406) 20 COL/PK
11273973001QUICK SPIN G-50 DNA (100408) 50 COL/PK
11274015001QUICK SPIN G-50 RNA(100411) 20 COL/PK
04898133001RAPID ALKALINE PHOSPHATASE 1000 UNITS
04898141001RAPID ALKALINE PHOSPHATASE 5000 UNITS
11814389001RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN (B00003)
10775207001RESTR.-ENDONUCL. AAT II
10728438001RESTR.-ENDONUCL. ACC I, 500 U
11209183001RESTR.-ENDONUCL. AFL III, 100 U
10656267001RESTR.-ENDONUCL. ALU I, 2000U
10239275001RESTR.-ENDONUCL. ALU I, 500U
10703753001RESTR.-ENDONUCL. APA I, 20000U
10899208001RESTR.-ENDONUCL. APA I, 5000U
10835277001RESTR.-ENDONUCL. ASP 700 (XMN I), 500U
10814245001RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, 1000U
10814253001RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, 5000U
11175050001RESTR.-ENDONUCL. ASP 718, CONC., 5000 U
10656275001RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 10000U
10220612001RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 1000U
10567604001RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, 2500U
10798975001RESTR.-ENDONUCL. BAM HI, CONC., 10000U
11274031001RESTR.-ENDONUCL. BAM HI,CONC. 50000 U
11168860001RESTR.-ENDONUCL. BBR PI (PMA CI)
10693952001RESTR.-ENDONUCL. BCL I, 500U
11097059001RESTR.-ENDONUCL. BCL I, CONC. 2500U
11198939001RESTR.-ENDONUCL. BFR I (AFL II)
10567639001RESTR.-ENDONUCL. BGL II, 2000U
10348767001RESTR.-ENDONUCL. BGL II, 500U
11175068001RESTR.-ENDONUCL. BGL II, CONC. 10000U
10899224001RESTR.-ENDONUCL. BGL II, CONC. 2000U
11558161001RESTR.-ENDONUCL. BLN I 200 U
11558170001RESTR.-ENDONUCL. BLN I 1000 U
11292307001RESTR.-ENDONUCL. BSM I 200 U
11168851001RESTR.-ENDONUCL. BSS HII 200 U
11117785001RESTR.-ENDONUCL. BST XI 1250 U
11117777001RESTR.-ENDONUCL. BST XI …. 250 U
10688541001RESTR.-ENDONUCL. CFO I (HHA I), 1000U
10656291001RESTR.-ENDONUCL. CLA I, 2500U
10404217001RESTR.-ENDONUCL. CLA I, 500U
11092758001RESTR.-ENDONUCL. CLA I, CONC. 2500 U
10835307001RESTR.-ENDONUCL. DDE I, 1000U
10742988001RESTR.-ENDONUCL. DPN I, 1000U
10742970001RESTR.-ENDONUCL. DPN I, 200U
10827754001RESTR.-ENDONUCL. DRA I, 5000U
11167103001RESTR.-ENDONUCL. ECO 47III 100 U
11175084001RESTR.-ENDONUCL. ECO RI 10000 U
10703737001RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, 5000 U
10200310001RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, CONC. 10 000 U
10606189001RESTR.-ENDONUCL. ECO RI, CONC. 50 000 U
10667153001RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, 10 000 U
10667145001RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, 2000 U
11040197001RESTR.-ENDONUCL. ECO RV, CONC. 10 000 U
11004816001RESTR.-ENDONUCL. FOK I
10693944001RESTR.-ENDONUCL. HAE III, 5000 U
10656305001RESTR.-ENDONUCL. HIND II, 2500 U
10656321001RESTR.-ENDONUCL. HIND III, 10 000 U
10656313001RESTR.-ENDONUCL. HIND III, 5000 U
10779652001RESTR.-ENDONUCL. HINF I, 1000 U
10779679001RESTR.-ENDONUCL. HINF I, 5000 U
11274082001RESTR.-ENDONUCL. HINF I, CONC., 20 000 U
10380385001RESTR.-ENDONUCL. HPA I, 100 U
10567647001RESTR.-ENDONUCL. HPA I, 500 U
10742953001RESTR.-ENDONUCL. KPN I, 10 000 U
10899186001RESTR.-ENDONUCL. KPN I, 5000 U
11117807001RESTR.-ENDONUCL. KSP I 1000 U
10822221001RESTR.-ENDONUCL. MAE I, 250 U
10862495001RESTR.-ENDONUCL. MAE II
10822248001RESTR.-ENDONUCL. MAE III, 250 U
10822230001RESTR.-ENDONUCL. MAE III, 50 U
10909718001RESTR.-ENDONUCL. MLU I, 2500 U
10909700001RESTR.-ENDONUCL. MLU I, 500 U
11526430001RESTR.-ENDONUCL. MLU NI 200 U
11102982001RESTR.-ENDONUCL. MRO I 100 U
11441337001RESTR.-ENDONUCL. MUN I
11288075001RESTR.-ENDONUCL. MVA I 5000 U
11062573001RESTR.-ENDONUCL. MVN I
11103024001RESTR.-ENDONUCL. NAR I 1000 U
10835323001RESTR.-ENDONUCL. NCO I, 1000 U
10835315001RESTR.-ENDONUCL. NCO I, 200 U
11047698001RESTR.-ENDONUCL. NCO I, CONC., 1000 U
11040227001RESTR.-ENDONUCL. NDE I, 1000 U
11040219001RESTR.-ENDONUCL. NDE I, 200 U
11040243001RESTR.-ENDONUCL. NDE II, 1000 U
10885851001RESTR.-ENDONUCL. NHE I, 1000 U
10885843001RESTR.-ENDONUCL. NHE I, 200 U
10885860001RESTR.-ENDONUCL. NHE I, CONC., 1500 U
11014714001RESTR.-ENDONUCL. NOT I, 1000 U
11014706001RESTR.-ENDONUCL. NOT I, 200 U
11037668001RESTR.-ENDONUCL. NOT I, CONC., 1000 U
10776777001RESTR.-ENDONUCL. NRU I, 1000 U
10909840001RESTR.-ENDONUCL. NSI I, 1000 U
10909831001RESTR.-ENDONUCL. NSI I, 200 U
10621633001RESTR.-ENDONUCL. PST I, 10 000 U
10621625001RESTR.-ENDONUCL. PST I, 3000 U
10798991001RESTR.-ENDONUCL. PST I, CONC., 10 000 U
10650137001RESTR.-ENDONUCL. PVU I, 100 U
10650129001RESTR.-ENDONUCL. PVU I, 500 U
10642690001RESTR.-ENDONUCL. PVU II, 1000 U
10642703001RESTR.-ENDONUCL. PVU II, 5000 U
10729124001RESTR.-ENDONUCL. RSA I, 1000 U
10729132001RESTR.-ENDONUCL. RSA I, 5000 U
11047671001RESTR.-ENDONUCL. RSA I, CONC. 5000 U
10669792001RESTR.-ENDONUCL. SAC I, 1000 U
10669806001RESTR.-ENDONUCL. SAC I, 5000 U
11047655001RESTR.-ENDONUCL. SAC I, CONC., 5000 U
10567663001RESTR.-ENDONUCL. SAL I, 2500 U
10348783001RESTR.-ENDONUCL. SAL I, 500 U
11047612001RESTR.-ENDONUCL. SAL I, CONC., 2500 U
10709751001RESTR.-ENDONUCL. SAU 3A I, 500 U
10775266001RESTR.-ENDONUCL. SCA I, 2500 U
11497995001RESTR.-ENDONUCL. SEX AI 200 U
11288024001RESTR.-ENDONUCL. SFI I 1250 U
11288059001RESTR.-ENDONUCL. SFI I,CONC 5000 U
11243497001RESTR.-ENDONUCL. SFU I 2000 U
10220566001RESTR.-ENDONUCL. SMA I, 1000 U
10656348001RESTR.-ENDONUCL. SMA I, 5000 U
11047639001RESTR.-ENDONUCL. SMA I, CONC., 5000 U
11008943001RESTR.-ENDONUCL. SPE I 200 U
11008951001RESTR.-ENDONUCL. SPE I 1000 U
11207644001RESTR.-ENDONUCL. SPE I, CONC. 1000 U
11026950001RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 200 U
11026534001RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 2500 U
10606120001RESTR.-ENDONUCL. SPH I, 500 U
11026542001RESTR.-ENDONUCL. SPH I, CONC., 2500 U
10753351001RESTR.-ENDONUCL. STU I, 500 U
11047680001RESTR.-ENDONUCL. STU I, CONC. 2500 U
11371517001RESTR.-ENDONUCL. SWA I, 200 U
11175114001RESTR.-ENDONUCL. TAQ I 10000 U
10567671001RESTR.-ENDONUCL. TAQ I, 2500 U
11464825001RESTR.-ENDONUCL. TRU 9I, 1000 U
10674257001RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 1000 U
10674273001RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 20 000 U
10674265001RESTR.-ENDONUCL. XBA I, 5000 U
11047663001RESTR.-ENDONUCL. XBA I, CONC., 20 000 U
10899194001RESTR.-ENDONUCL. XHO I, 5000 U
10703788001RESTR.-ENDONUCL. XHO I, CONC., 12 500 U
10703770001RESTR.-ENDONUCL. XHO I, CONC., 2500 U
10798983001RESTR.-ENDONUCL.HIND III, CONC.,10 000 U
11274040001RESTR.-ENDONUCL.HIND III, CONC.,50 000 U
11585924001RESTRICTION PROTEASE FACTOR XA, 3X100UG
11179896001RESTRICTION PROTEASE FACTOR XA, 3X250µG
10109118001REVERSE TRANSCRIPTASE AMV, 1000 U
11062603001REVERSE TRANSCRIPTASE M-MULV
11814524001RGFP
10109223001RNA
11373099910RNA MOL.WEIGHT MARKER III, DIG-LABELED
10810274001RNA POLYMERASE, SP6, 1000 U
11487671001RNA POLYMERASE, SP6, 5000 U
11031163001RNA POLYMERASE, T3, 1000 U
11031171001RNA POLYMERASE, T3, 5000 U
10881767001RNA POLYMERASE, T7, 1000 U
10881775001RNA POLYMERASE, T7, 5000 U
10206938001RNA, 16S- AND 23S-RIBOSOMAL
10165948001RNA, MS2
11526529910RNA-LENGHT-STANDARDS I DIG 4UG
11526537910RNA-LENGHT-STANDARDS II DIG 2UG
10109169001RNASE A, 100 MG
10109142001RNASE A, 25 MG
10786357001RNASE H, 100 U
10109134001RNASE, 500 MG
11119915001RNASE, DNASE-FREE
11667289001SDS, ELECTROPHORESIS GRADE
04476093001SIRNA TRANSFECTION REAGENT, 1 ML
04476115001SIRNA TRANSFECTION REAGENT, 5X1 ML
10109339001SORBITOL DEHYDROGENASE (SDH), 10 MG
11055682001STAUROSPORINE
10800058001STORAGE-BOX
11641786001STREPTAVIDIN MAGNETIC PARTICLES, 10 ML
11641778001STREPTAVIDIN MAGNETIC PARTICLES, 2 ML
03708152001STREPTAVIDIN MUTEIN MATRIX
11721666001STREPTAVIDIN, RECOMBINANT, 1 MG
11721674001STREPTAVIDIN, RECOMBINANT, 5 MG
11089161001STREPTAVIDIN-AP, 1000 U
11093266910STREPTAVIDIN-AP-CONJUGATE
11089153001STREPTAVIDIN-POD
11664778001STREPTAWELL (TRANSP. 12X8 WELL STRIPS)
11734776001STREPTAWELL (TRANSPARENT 96-WELL)
11989685001STREPTAWELL, HB (TRANSP. 96-WELL)
11645692001STREPTAWELL, HB (TRANSP.12X8 WELL STRIPS
11667009001STRIP PCR TUBES AND CAPS, 8 STRIP
11417959001SURE/CUT BUFFER A
11417967001SURE/CUT BUFFER B
11417991001SURE/CUT BUFFER H
11417975001SURE/CUT BUFFER L
11417983001SURE/CUT BUFFER M
11082035001SURE/CUT BUFFER SET FOR RESTR. ENZYMES
11004786001T4 DNA POLYMERASE, 100 U
11004794001T4 DNA POLYMERASE, 500 U
10972983001T4 GENE 32 PROTEIN, 100UG
10972991001T4 GENE 32 PROTEIN, 500UG
10838292001T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 1000 U
10709557001T4 POLYNUCLEOTIDE KINASE, 200 U
03734927001TAQ DNA POLYM. GMP GRADE, 5 U/µL, 200µL
11596594001TAQ DNA POLYM., 5 UNITS/µL (10X250 U)
11435094001TAQ DNA POLYM., 5 UNITS/µL (20X250 U)
04738241001TAQ DNA POLYMERASE (1U/UL)DNTPACK 1000 U
04738225001TAQ DNA POLYMERASE (1U/UL)DNTPACK 250 U
04728866001TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 100 U
04728882001TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 1000 U
04728904001TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 2500 U
04728874001TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 500 U
04728858001TAQ DNA POLYMERASE DNTPACK 5000 U
11647679001TAQ DNA POLYMERASE, 1UNIT/µL (250 UNITS)
11647687001TAQ DNA POLYMERASE,1UNIT/µL (4X250UNITS)
11146165001TAQ DNA POLYMERASE,5 UNITS/µL (100UNITS)
11146173001TAQ DNA POLYMERASE,5 UNITS/µL (500UNITS)
11418432001TAQ DNA POLYMERASE,5UNITS/µL(4X250UNITS)
03333574001TERMINAL TRANSFERASE, RECOMB. (24 000 U)
03333566001TERMINAL TRANSFERASE,RECOMBINANT (8000U)
11534378910TETRAMTHYLRHODAMIN-5-D-UTP, SOL.25 77
10602400001THROMBIN, FROM HUMAN PLASMA
11271156001TNF-ALPHA,MAUS,REC.,LSG.,5 UG
10652202001TRANSFERRIN
11412272001TRANSFORMING GROWTH FACTOR-B1, HUMAN
11667165001TRIPURE ISOLATION REAGENT 200 ML
11667157001TRIPURE ISOLATION REAGENT, 50 ML
11814273001TRIS BASE
10812846001TRIS-HCL
10789704001TRITON X-100, 100 ML
11332481001TRITON X-100, 5X10 ML
10109495001TRNA, FROM BAKER’S YEAST, 100 MG
10109509001TRNA, FROM BAKER’S YEAST, 500 MG
10109517001TRNA, FROM BREWER’S YEAST, 100 MG
10109525001TRNA, FROM BREWER’S YEAST, 500 MG
10109541001TRNA, FROM E.COLI MRE 600, 100 MG
10109550001TRNA, FROM E.COLI MRE 600, 500 MG
10109886001TRYPSIN INHIBITOR (STI), 50 MG
03708985001TRYPSIN RECOMB., PROTEOMICS GRADE,100 UG
03708969001TRYPSIN RECOMB., PROTEOMICS GRADE,400 UG
11047841001TRYPSIN, SEQUENCING GRADE
11418475001TRYPSIN, SEQUENCING GRADE 4X25 UG
11418025001TRYPSIN,SEQUENCING GRADE,MODIFIED,4X25µG
11418033001TRYPSIN,SEQUENCING GRD.,MODIFIED,4X100µG
11480022001TTH DNA POLYMERASE, 500 U
11371843001TUMOR NECROSIS FACT.-A,HUM(HTNF-A)REC.EC
11088939001TUMOR NECROSIS FACTOR-A, HUMAN, REC.Y
11772457001TUNEL AP
11966006001TUNEL DILUTION BUFFER
11767305001TUNEL ENZYME
11767291910TUNEL LABEL ER
11772465001TUNEL POD
11332465001TWEEN 20
11734334001UNIVERSAL PROTEASE SUBSTRATE, 40 MG
11444646001URACIL-DNA GLYCOSYLASE
11775367001URACIL-DNA GLYCOSYLASE,HEAT-LABILE,100 U
11775375001URACIL-DNA GLYCOSYLASE,HEAT-LABILE,500 U
11140949001UTP, LITHIUM SALT
03315959001WATER, PCR GRADE (1X25ML)
03315843001WATER, PCR GRADE (4X25ML)
03315932001WATER,PCR GRADE (25X1ML)
11921673001WESTERN BLOCKING REAGENT, 100 ML
11921681001WESTERN BLOCKING REAGENT, 6X100 ML
10110434001XANTHINE OXIDASE (XOD) FROM COW MILK
10745740001X-GAL, 1G
10703729001X-GAL, 2.5G
10651745001X-GAL, 250MG
08724121001X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 1.0 ml
08724105001X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 0.4 ml
08724156001X-tremeGENE 360 Transfection Reagent, 5 x 1.0 ml
06365779001X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 0.4 ML
06365787001X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 1.0 ML
06365809001X-TREMEGENE 9 DNA TRANSF. REAG. 5X1.0 ML
06366244001X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 0.4 ML
06366236001X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 1.0 ML
06366546001X-TREMEGENE HP DNA TRANSF. REAG. 5X1.0ML
112967360015-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT I
112999640015-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT II
114446110015-BROMO-2´-DU LABELING/DETECTION KIT III
11742027001ALPHA-GLUCOSIDASE ASSAY 1PC
11858777001ANNEXIN V FLUOS STAINING KIT
11988549001ANNEXIN-V-FLUOS STAINING KIT
11699695001ATP BIOLUMINESCENCE ASSAY KIT CLS II
11699709001ATP BIOLUMINESCENCE ASSAY KIT HS II
11539426001B-GAL ELISA
11828673001B-GAL STAINING SET
11758241001B-GAL REPORTER GENE ASSAY, CHEMILUM.
11418165001BIOTIN PROTEIN LABELING KIT
11363727001CAT ELISA
11544675001CELL DEATH DETECTION ELISA
11774425001CELL DEATH DETECTION ELISA^PLUS
11920685001CELL DEATH DETECTION ELISA^PLUS , 10 X
11669915001CELL PROLIFERATION ELISA, BRDU CHEM.LUM.
11647229001CELL PROLIFERATION ELISA,BRDU (COLORIM.)
11465007001CELL PROLIFERATION KIT I (MTT)
11465015001CELL PROLIFERATION KIT II (XTT)
11585045001CELLULAR DNA FRAGMENTATION ELISA
04744926001CYTOTOXICITY DET.KIT PLUS (LDH) 400TESTS
04744934001CYTOTOXICITY DET.KIT PLUS(LDH) 2000TESTS
11644793001CYTOTOXICITY DETECTION KIT (LDH)
11277049001DEOXYNUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE SET
11175033910DIG DNA LABELING KIT
03353591910DIG GEL SHIFT KIT, 2ND GENERATION
11210238001DIG GLYCAN DIFFERENTIATION KIT
11585614910DIG HIGH PRIME LAB./DET.KIT II
11745832910DIG HIGH PRIME LAB/DETECTION KIT I
11363514910DIG LUMINESCENT DETECTION KIT
11175041910DIG NUCLEIC ACID DETECTION KIT 1 ST
03353575910DIG OLIGO 3′-END LAB. KIT,2ND GENERATION
03353583910DIG OLIGO TAILING KIT, 2ND GENERATION
12039672910DIG-NORTHERN STARTER KIT
06432344001DNA FRAGMENTATION IMAGING KIT
04743725001EXPAND HIFI PLUS PCR SYSTEM DNTPACK 125U
04743733001EXPAND HIFI PLUS PCR SYSTEM DNTPACK 500U
04829034001EXPAND LONG RANGE DNTPACK 175 U
04829069001EXPAND LONG RANGE DNTPACK 3500 U
04829042001EXPAND LONG RANGE DNTPACK 700 U
04738250001EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 100 U
04738276001EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 2500 U
04738268001EXPAND HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 500 U
04743814001EXPAND 20KB PLUS PCR SYSTEM DNTPACK
11732641001EXPAND HIFI PCR SYS., 100 U
11759078001EXPAND HIFI PCR SYS., 2500 U
11732650001EXPAND HIFI PCR SYS., 500 U
03300234001EXPAND HIFI PLUS PCR SYS., 2500 U
03300226001EXPAND HIFI PLUS PCR SYS., 500 U
11681834001EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. 150 U
11759060001EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. 3600 U
11681842001EXPAND LONG TEMPL.PCR SYST. (720 U)
11811002001EXPANDTM 20 PLUS PCR SYS.
04738284001FASTSTART HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 125 U
04738292001FASTSTART HIFI PCR SYSTEM DNTPACK, 500 U
03553400001FASTSTART HIGH FIDELITY PCR SYSTEM 500U
03553361001FASTSTART HIGH FIDELITY PCR SYSTEM 2500U
04738314001FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 100 U
04738381001FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 1000 U
04738403001FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 2500 U
04738357001FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 500 U
04738420001FASTSTART TAQ DNA POL. DNTPACK, 5000 U
11483188001FIRST STRAND CDNA SYNT. KIT FOR RT-PCR
11383175001FREE FATTY ACIDS, HALF MICRO TEST
12140306001GC RICH PCR SYSTEM
04743784001GC RICH PCR SYSTEM DNTPACK
11585584001HIGH PRIME DNA LABELING KIT 1 PC
11758888001HNPP FLUORESCENT DETECTION SET
03005372001HOMOGEN.CASPASES ASSAY, FLUORIMETRIC,100
12236869001HOMOGEN.CASPASES ASSAY,FLUORIMETRIC,1000
11719394001IMMUNOPRECIPITATION KIT (PROTEIN A)
11719386001IMMUNOPRECIPITATION KIT (PROTEIN G)
11810740001IN SITU CELL PROLIFERATION KIT, FLUOS
11493027001ISOSTRIP MOUSE MAB ISOTYPING KIT
11814036001LUCIFERASE RGA HIGH SENSITIV., 1000ASSAY
11669893001LUCIFERASE RGA HIGH SENSITIV., 200ASSAYS
12015218001LUMI-LIGHT^PLUS WB KIT (MOUSE/RABBIT)
11976826001MIA ELISA
11333151001MOUSE IGG ELISA
11663925910MYCOPLASMA PCR ELISA 1PC
11699121001PCR BUFFER SET
11578553001PCR CORE KIT
11585541001PCR CORE KIT^PLUS
11581295001PCR NUCLEOTIDE MIX (200 REACT.)
11814362001PCR NUCLEOTIDE MIX (2000 REACT.)
11888412001PCR NUCLEOTIDE MIXPLUS (200 REACT.)
11636138001PCR OPTIMIZATION KIT
11873601001PEFABLOC SC PLUS, SET I
11873628001PEFABLOC SC PLUS, SET II
11829696001PEROXIDASE LABELING KIT
11004760001RANDOM PRIMED DNA LABELING KIT
04898125001RAPID DNA DEPHOS & LIGATION KIT 160 RXNS
04898117001RAPID DNA DEPHOS & LIGATION KIT 40 RXNS
11468120910REV. TRANSCRIPTASE ASSAY,NON-RADIOACTIVE
11277057001RIBONUCLEOSIDE TRIPHOSPHATE SET
10999644001SP6/T7 TRANSKRIPTION KIT
11854666910TELOMERASE PCR ELISA KIT
12013789001TELOTAGGG TELOMERASE PCR ELISA^PLUS
12209136001TELOTAGGG TELOMERE LENGTH ASSAY
11855476001TITAN ONE TUBE RT-PCR SYSTEM(100 REACT.)
101483340012.3-DIPHOSPHOGLYCERATE TEST KIT
033536210015’/3′ RACE KIT, 2ND GENERATION
11835246001APOPTOTIC DNA-LADDER KIT
11520709001BM CHEM-LUM. WB-KIT (MOUSE/RABBIT)
11500708001BM CHEM-LUM. WB-SUBSTR. (POD) 1000
11500694001BM CHEM-LUM. WB-SUBSTR. (POD) 4000
06432379001CELL VIABILITY IMAGING KIT 5X96
11175025910DIG-RNA LABELING KIT 1ST
11093657910DNA-LAB/DET-KIT,NONRADIOACTIVE
05401046001LIBERASE RES. GRADE SELECTION KIT 5X5 MG
10976776001NICK TRANSLATION KIT
11635379001RAPID DNA LIGATION KIT
04719948001COMPLETE LYSIS, BACTERIAL II EDTA-FREE
04719956001COMPLETE LYSIS, MAMMALIAN
04719964001COMPLETE LYSIS, MAMMALIAN EDTA-FREE
11585878001HGH ELISA
12140314001HIGH FIDELITY PCR MASTER
11684809910IN SITU CELL DEATH AP
11684795910IN SITU CELL DEATH FLUORESCEIN
11684817910IN SITU CELL DEATH POD
12156792910IN SITU CELL DEATH TMR
11828789001P53 ELISA PAN
11636090910PCR DIG PROBE SYNTHESIS 1PC
11965409910PCR ELISA (DIG DET.HIGH VOL.) 1PC
11636111910PCR ELISA (DIG DETECTION) 1PC
11636120910PCR ELISA (DIG LABELING) 1PC
11636103001PCR MASTER
11779842001SEAP ASSAY, CHEMILUM.
03117057001BSA FATTY ACID FREE 100 GRAMS
03116964001BSA FRACTION V 1 KG
03116956001BSA FRACTION V 250 GRAMS
03117332001BSA FRACTION V CE PROT FREE 50 G
11249002001COLLAGENASE P,C.HISTOLYT.,LYO. 1 G
03117898001ELASTASE GRADE II LYOPHILIZATE 1 G
11348639001PROPIDIUM IODIDE IN SOLUTION 20 ML
03117928001QUICK SPIN HIGH CAPACITY COL 20 COLUMNS
11579681001RNASE,DNASE FREE,HIGH CONC. 1 MG
03117073001X-GAL 100 MG
04638956001PCR NUCLEOTIDE MIX (5 X 200 UL)
03527867001LINEAR ARRAY MTDNA KIT (KOOLPAK)
10127558001ADH, SUSP. 1G (34ML)
11816594001AGAROSE MS, 500 G
11104616001BBFGF (156AA)
03707580001B-GLUCURONIDASE, 1ML
10127060001B-GLUCURONIDASE/ARYLSULFATASE, 2ML
11112589001BLOCKING REAGENT FOR ELISA
10735086001BSA FRACTION V, 100G
10735108001BSA FRACTION V, 1KG
10735094001BSA FRACTION V, 500G
10775835001BSA FRACTION V, FATTY ACID FREE, 50G
11213865001COLLAGENASE P, 500MG
11284932001DNASE I,LYO., 100 MG
11033484001ECGF, BOVINE (CULTURE GRADE), 75 MG
11120166001ERYTHROPOIETIN, HUMAN (HEPO)
11785826001EXPANDTM REVERSE TRANSCRIPTASE 1000 U
11785834001EXPANDTM REVERSE TRANSCRIPTASE 5000 U
10107085001L-LDH, (HOG MUSCLE), SUSPENSION
10837059001LYSOZYME
11365169001N-GLYCOSIDASE F, 100 U
11365177001N-GLYCOSIDASE F, 250 U
11365185001N-GLYCOSIDASE F, LYO. 100 U
11365193001N-GLYCOSIDASE F, LYO. 250 U
05015979001PROTEIN A-AGAROSE 15 ML
05015952001PROTEIN G-AGAROSE 15 ML
11112481001STREPTAVIDIN-B-GAL
10708976001TRIS
10109878001TRYPSIN INHIBITOR, 1 G
11680293001X-GAL, 100MG
11939823001TITAN ONE TUBE RT-PCR KIT
11693417001EPO ELISA
11975188001BLUE GENES REAGENT SET

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *